Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg door CollegaMatch samengesteld. CollegaMatch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden in tekst en/of afbeeldingen. CollegaMatch is niet verantwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van CollegaMatch. Indien u content, delen daarvan of afbeeldingen wilt gebruiken dient u dit schriftelijk aan ons te verzoeken.